Klokkenluidersregeling

Houd er rekening mee dat het interne meldingskanaal niet moet worden verward met het melden van klachten.

Om een klacht te melden (ontevredenheid over een ontvangen dienst), verwijzen we je naar het gedeelte "Klachten" op de website.

Interne rapportagekanalen

Nederland heeft Richtlijn (EU) 2019/1973 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 omgezet in Wet bescherming klokkenluiders (hierna "de wet"). Deze wet is op 18 februari 2023 in werking getreden.

Het doel van de wet is het opzetten van meldingskanalen om klokkenluiders die getuige zijn van daadwerkelijke of potentiële schendingen op bepaalde gebieden in staat te stellen deze te melden, en om elke vorm van vergelding tegen hen te verbieden.

Binnen dit kader stelt iBanFirst deze procedure beschikbaar aan personen die een dergelijke melding kunnen doen.

Een klokkenluider heeft verschillende kanalen om een melding te doen, waaruit hij of zij vrij kan kiezen:

  • Kanaal voor klokkenluiders: https://whistleblowersoftware.com/secure/ibanfirstsa
  • Persoonlijk, bijvoorbeeld door een ontmoeting aan te vragen met een van de bevoegde compliance officers.
  • Per e-mail, naar de mailbox van de klokkenluider: whistleblowing@ibanfirst.con
  • Of per post:

iBanFirst, Compliance Department

Weena 308

3012 NJ, Rotterdam

+31 85 808 1102

Externe rapportagekanalen

Een klokkenluider kan ook een extern meldingskanaal gebruiken, ofwel nadat hij of zij interne kanalen heeft gebruikt om een melding te doen, ofwel door rechtstreeks een beroep te doen op externe meldingskanalen, als hij of zij deze geschikter acht.

In Nederland is de Huisvoorklokkenluiders de bevoegde autoriteit die belast is met het ontvangen van externe rapporten voor de financiële sector. Meer informatie is te vinden op de onderstaande website.

https://www.huisvoorklokkenluiders.nl/

company logo

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws, tips en beste praktijken op valutagebied om in de toekomst in een wereld zonder grenzen te kunnen werken.

iBanFirst S.A. is door de Nationale Bank van België (onder KBO nummer 0849.872.824) erkend en gereguleerd als betalingsinstelling. Het bedrijf is een direct lid van het SWIFT-netwerk en is gecertificeerd om betalingen uit te voeren in de hele SEPA-zone. Als betalingsinstelling biedt iBanFirst S.A. uitsluitend hedgingoplossingen aan (forward, flexible forward en dynamic forward) die gekoppeld zijn aan onderliggende betalingsverrichtingen. iBanFirst S.A. biedt geen opties of andere financiële instrumenten aan voor beleggings- of speculatieve doeleinden.