Klachten

Indien u niet tevreden bent over een dienst van iBanFirst, kunt u een klacht indienen door een brief te sturen naar het volgende adres:

iBanFirst S.A.,

Weena 308

3012 NJ, Rotterdam

of, per e-mail, naar het volgende adres: complaints@ibanfirst.com

Wij verbinden ons ertoe om klachten binnen de 15 dagen te beantwoorden. Als wij door uitzonderlijke omstandigheden niet aan deze verplichting kunnen voldoen, sturen wij een voorlopig antwoord waarin de uitzonderlijke omstandigheden en de termijn waarbinnen u een definitief antwoord kunt verwachten, worden vermeld.

Als u het niet eens bent met of niet tevreden bent over het antwoord van iBanFirst, of als u binnen de gestelde termijn geen definitief antwoord hebt ontvangen, kunt u een klacht indienen bij een bevoegde lokale instantie of een ander type geldig extern systeem voor geschillenbeslechting. Je kunt een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening op de volgende adressen:

  • Kifid – www.kifid.nl

Per post: Kifid

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Per post: AFM (Autoriteit Financiële Markten)

t.a.v. afdeling Meldpunt Financiële Markten

Antwoordnummer 11090

1000 PB AMSTERDAM

company logo

Blijf op de hoogte

Ontvang het laatste nieuws, tips en beste praktijken op valutagebied om in de toekomst in een wereld zonder grenzen te kunnen werken.

iBanFirst S.A. is door de Nationale Bank van België (onder KBO nummer 0849.872.824) erkend en gereguleerd als betalingsinstelling. Het bedrijf is een direct lid van het SWIFT-netwerk en is gecertificeerd om betalingen uit te voeren in de hele SEPA-zone. Als betalingsinstelling biedt iBanFirst S.A. uitsluitend hedgingoplossingen aan (forward, flexible forward en dynamic forward) die gekoppeld zijn aan onderliggende betalingsverrichtingen. iBanFirst S.A. biedt geen opties of andere financiële instrumenten aan voor beleggings- of speculatieve doeleinden.